• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si


 Aktualno

 

Cenjene stranke, želimo vas obvestiti, da imamo od 27.7.2020 do 7.8.2020 kolektivni dopust.
 

Hvala za razumevanje.

 

Za vas smo uredili  možnost PLAČILA NA OBROKE


Vsak si želi v svoje stanovanje vnesti kar najbolj naravne in kakovostne materiale. Opremljanje stanovnaja zna predstavljati velik finančni zalogaj, zato smo se odločili kupcu olajšati nakup in dodali možnost plačila na obroke.

Za odobritev kredita vse uredite na prodajnem mestu.

Ob nakupu ne plačate začetnega pologa, celoten nakup do 5.000 EUR lahko financirate s sklenitvijo kreditne pogodbe.

 kredit lahko dobi:

* Fizična oseba, državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v sloveniji

* redno zaposlena v Sloveniji ali tujini 

* ali upokojena (prejema pokojnino v Sloveniji ali iz tujine)

* stara najmanj 18 let


Za sklenitev kreditne pogodbe potrebujete:


1. OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST

2. DAVČNO ŠTEVILKO

3. DOKAZILO O PLAČI/POKOJNINI


Priliv iz naslova plače , pokojnine ali  nadomestila za čas porodniškega dopusta mora biti vsaj v višini minimalne plače (trenutno 638,42 EUR). 

Višina mesečnega obroka je lahko največ 20% od zneska priliva.

 

Do 15. v mesecu lahko predložite izpisek, ki je bil izdan v preteklem mesecu in izkazuje promet v preteklem mesecu. Po 15. v mesecu predložite izpisek tekočega meseca z izkazanim prometom preteklega meseca.


3a.)  Zaposleni v Sloveniji

* zadnji originalni bančni izpisek

* potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače in odtegljajev za plačo kreditov in leasingov ali 

* originalni internetni izpisek (PDF obl.), ki je lahko: 

- izpis iz e-banke v obl. zadnjega mesečnega izpisa ali

- izpis za poljubno obdobje , ki more biti narejen najmanj  za en mesec.

Iz izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. V kolikor ob prilivu plače ne piše PLAČA, OSEBNI DOHODEK ali SALA, priložite še plačilno listio za priliv iz izpisa. Plačo morate prejemati na bančni račun v Sloveniji.


3b.) Osebe na porodniškem dopustu

Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov  prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za določen čas, lahko slkenete kreditno pogodbo le za čas trajanja vaše zaposlitve.


3c.) Zaposleni v tujini

* zadnji originalni bančni izpisek ali

* potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače in odtegljajev za plačo kreditov in leasingov ali 

* originalni internetni izpisek (PDF obl.), ki je lahko: 

- izpis iz e-banke v obl. zadnjega mesečnega izpisa ali

- izpis za poljubno obdobje , ki more biti narejen najmanj  za en mesec.

* plačilna lista, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku


3d.) Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v Sloveniji

* zadnji originalni bančni izpisek ali

* potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje pokojnine in odtegljajev za plačo kreditov in leasingov ali 

* originalni internetni izpisek (PDF obl.), ki je lahko: 

- izpis iz e-banke v obl. zadnjega mesečnega izpisa ali

- izpis za poljubno obdobje , ki more biti narejen najmanj  za en mesec.

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

Kakšno je maksimalno št. obrokov?

Maksimalni znesek je 60 mesecev, se pravi 60 obrokov. Maksimalni znesek je 5.000 EUR, minimalni pa 125 EUR. Št. Možnih obrokov je odvisno zgolj od minimalnega obroka, ostalo po želji stranke.

Kakšen je minimalni znesek enega obroka?

10 EUR

Kaj se zgodi v prieru večjega zneska ? Račun znaša npr. 10.000 €, kakšen je postopek v tem primeru, če predpostavimo, da ima stranka s sabo vso potrebno dokumentacijo in glede višine plače in ostalih pogojev ustreza?

Kredit je do 5.000 EUR, lahko pa na 1 predračun/račun vzameta kredit sorodnika (isti priimek in naslov) in tako dvigneta razpoložljiv znesek za nakup na 10.000 EUR.

 

 


kredit1
kredit2
kredit3
19.06.2020 - www.mizarstvo-selisnik.si